fbpx

Legaal werken met buitenlandse arbeiders

Legaal werken met buitenlandse arbeiders: wat is de beste optie?

Legaal werken met buitenlandse arbeiders is alleen geoorloofd als er een passende vergunning is verkregen van de arbeidsmarktautoriteiten. Alle burgers van de EER-lidstaten zijn vrijgesteld van deze vereiste.

In principe is een Belgische arbeidskaart vereist voor elke niet-EU/EER/Zwitser die in België komt werken. Er zijn echter uitzonderingen, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden of de verblijfsstatus van de vreemdeling. Zo zijn wetenschappelijke onderzoekers of houders van een permanente verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd in België vrijgesteld van een Belgische arbeidskaart.

 

De eenvoudigste en flexibele oplossing is werken met arbeiders in onderaanneming.

Inox Systems heeft vaste contacten in Polen, Roemenië, Portugal, Slovakije en Hongarije en is de vlotte tussenschakel tussen uw bedrijf en de buitenlandse onderneming.

Inox Systems zorgt ervoor dat het legaal en juridisch kader altijd in orde is. Inox Systems past de wet- en regelgeving betreffende laswerken en montagewerken, schilderwerken in onderaanneming strikt toe en zorgen ervoor dat deze regels ook begrijpbaar zijn voor u. Werken in onderaanneming zijn enkel mogelijk mits het voldoen aan de volgende formaliteiten:

Detacheringsbewijs A1*
Limosa aangifte*
Verblijfsdocumenten

*De A1 – verklaring
De A1-verklaring is een Europese verklaring waarmee een medewerker aantoont dat hij/zij beschikt over sociale verzekering. Het is van belang dat alle buitenlandse medewerkers over deze verklaring beschikken, waarmee zij in feite verzekerd zijn voor AOW, kinderbijslag en werkeloosheid.

*Limosa-1 meldingen Interim werknemers
Iedere buitenlandse medewerker die in België te werk wordt gesteld dient bij de Sociale Dienst in België te zijn aangemeld. Het bewijs van aanmelding bij de Sociale Dienst in België is het Limosa-1 formulier. BFY verzorgt de aanmelding voor alle door u aangestelde onderaannemers bij de Belgische Sociale Dienst.

VERTEL ONS MEER OVER UW PROJECT.
VRAAG VANDAAG NOG VRIJBLIJVEND INFORMATIE