fbpx

VOORDELEN DETACHERING

EEN ONVERWACHT PROJECT OF EEN PROJECT MET OMVANG ,
WIJ HELPEN U MET DE REALISATIE MET SNEL INZETBARE LASSERS/PIJPFITTERS, MONTEURS OF ANDERE TECHNISCHE PROFIELEN?

Heeft uw bedrijf planlezers nodig die ook kunnen monteren, of een project voor een team lassers dat endoscopisch kan lassen?

Dan regelt Inox Systems dat. Als extra troef kunnen we naast flexibel inzetbare lassers voor uw project  ook getrainde verfspuiters inzetten. Bij gebrek aan degelijk opgeleide industriële schilders EN OOK ANDERE TECHNISCHE PROFIELEN ZOALS INDUSTRIELE ELEKTRIEKERS kwam meer dan eens de vraag vanuit de opdrachtgever. Zo ontstond de ideale mix van outsourcing – projecten  voor constructie én afwerking. Het klantenbestand is inmiddels een sterke mix van kleine en grote KMO bedrijven uit de chemische industrie, metaalverwerkende nijverheid, dranknijverheid, voedingsindustrie, pharma, waterbehandelingsmaatschappijen, milieu technologische processen en afvalverwerking.

PLUSPUNTEN

Heldere communicatie

Met meer dan 10 jaar ervaring weet Inox Systems precies hoe ze de industrie van dienst kan zijn. Uw firma geeft het type project door en Bert De Raedt is de solide contactpersoon om samen met u de gepaste partner te vinden . Zo werkt u steeds met de juiste ‘man’ passend bij de specifieke opdracht. Zo krijgt de projectleider heldere communicatie en een sterke coördinatie.

Flexibiliteit en vlotte timing

• flexibel inzetten van de outsourcing krachten die uw project volledig beheren & vlotte timing.
• hoog aangeprezen referenties.
• steeds beschikbaar volgens de planning van de opdrachtgever.
• vertrouwde persoonlijke samenwerking
• extra projecten bij piekmomenten, Inox Systems wordt het verlengstuk van uw bedrijf.
• flexibel én handig in diverse taken is een troef

DEGELIJK GETRAINDE VERFSPUITERS EN MEER

Constructie en afwerking in 1 –  totaal project combinatie van 

• industriële schilders
• specifieke en gespecialiseerde verf-, coating- of spuittechnieken, elektriekers, tegellegers en technische profielen
• geschoold omtrent veiligheid en vakbekwaamheid

Onze lassers en industriële schilders of andere technische profielen zorgen voor dynamiek in uw bedrijf.

Inox Systems is een snelgroeiend bedrijf met een bijzondere evolutie: gestart als plaatser van inox tanks en silo’s, bleek na 5 jaar de focus verschoven van ‘producten’ naar ‘service’: het outsourcen van lassers. Het gebrek aan degelijk opgeleide betaalbare lassers was immers een telkens weerkerend probleem en daar heeft Inox Systems op ingespeeld. “Dankzij de achtergrondkennis van industriële installaties en de kennis die we gaandeweg opbouwden, krijgt het bedrijf vandaag freelance personeel met ervaring op topniveau”, aldus Bert De Raedt, manager van Inox Systems.
“We spelen in op een groeiende trend”. Onderstaand artikel illustreert dit:

Waarom maken bedrijven gebruik van detachering?

De uitdagingen voor de Belgische arbeidsmarkt op het vlak van arbeidstekorten en de hoge vacaturegraad maken dat bedrijven via detachering vlot een beroep kunnen doen
op buitenlandse arbeidskrachten, en tegelijk blijven inzetten op de Belgische arbeidsmarkt op het vlak van inzetbaarheid en vaardigheden.
Onderzoekers prof. dr. Ive Marx, dr. Ninke Mussche en drs. Dries Lens stellen daarbij vast dat het om meer draait dan enkel kostenbesparingen en sociale dumping, maar dat detachering wel degelijk een reflectie vormt van sterke economische integratie tussen buurlanden en een belangrijke drijfveer betekent voor arbeidsmobiliteit.
Waar elders in Europa weinig bekend is over de heersende detacheringsstromen (omvang, origine), is dat voor België door omvattende Limosa-gegevens althans niet het geval. Op 10 jaar tijd steeg het aantal unieke gedetacheerden in België van 115.000 in 2008 naar 230.000 in 2018, met een gemiddelde arbeidsduur van 107 dagen.
De bouw-, transport- en staal- en metaalsector zijn de topsectoren qua aantal gedetacheerden in 2018 in ons land. Iets meer dan de helft van de gedetacheerde werknemers zijn daarbij afkomstig uit EU15-landen, net geen kwart komt uit de landen toegetreden tot de EU in 2004 (Polen, Tsjechië, Letland, Litouwen, Slovenië, Estland, Slowakije, Hongarije, Cyprus en Malta), en 12% uit de EU-landen toegetreden in 2007 (Roemenië en Bulgarije) en 2013 (Kroatië).
De belangrijkste motieven voor bedrijven om voor detachering te kiezen zijn naast de lagere kost; tegemoet te komen aan het heersende tekort aan arbeidskrachten en skills – zowel wat betreft hoog- en midden- gekwalificeerde als laaggekwalificeerde profielen.
(Bron : Ineke De Bisschop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID 15 oktober 2019)

Inox Systems zorgt voor duidelijkheid over de toe te passen regels in de twee Europese richtlijnen met betrekking tot detachering.

VERTEL ONS MEER OVER UW PROJECT.
VRAAG VANDAAG NOG VRIJBLIJVEND INFORMATIE