fbpx

Onze aanpak

Onze aanpak

U het project, wij het netwerk en de contacten voor de realisatie en alles wat erbij komt kijken. Wij treden op als handelsagent en faciliteren in deze rol de samenwerking tussen onze buitenlandse partners en  Belgische bedrijven binnen het kader van een welbepaald project.

Wij staan in contact met (buitenlandse) onderaannemers met de vereiste technische profielen voor uw project.

We begrijpen dat het samenstellen van een technisch bekwaam projectteam essentieel is voor het succes van elk project. Als handelsagent voor diverse (buitenlandse) onderaannemers over heel Europa ontzorgen wij u en zien we erop toe dat uw projectmatige nood aan technische profielen snel wordt ingevuld.

Wij hanteren strenge criteria bij  het wervings- en selectieproces van onze buitenlandse partners, in die zin dat wij enkel optreden voor en samenwerken met partijen die  beantwoorden aan de hoogste normen inzake competentie en professionaliteit.

De minimum duur van een doorsnee project is 4 weken. We verzoeken een projectteam van minstens twee personen samen te stellen. In elke ploeg wordt steeds minstens één persoon voorzien die Engels spreekt, dit om een vlotte communicatie tijdens het project te verzekeren. De instructies aan de technisch geschoolde profielen vinden plaats via deze persoon of personen, die in naam van de onderaannemer optreden, zodat het werkgeversgezag wordt gerespecteerd. Een oplijsting van de instructies die gegeven kunnen worden door uw eigen personeel en/of aangestelden, wordt opgenomen in een aparte samenwerkingsovereenkomst met de (buitenlandse) onderaannemer in overeenstemming met de Belgische regelgeving ter zake.

thema-elektricien-industrieel

Wij voorzien de buitenlandse onderaannemer van de nodige (lokale) contacten voor de goede huisvesting van hun projectteams.

Via ons netwerk faciliteren wij het zoek- en selectieproces van onze buitenlandse partners met betrekking tot de accommodaties waar de projectteams tijdens de volledige loopduur van het project kunnen verblijven. Daarbij wordt steeds uitgegaan van max. twee personen per kamer.

Wij begeleiden de buitenlandse onderaannemers inzake hun administratieve verplichtingen, alsook de opvolging daarvan.

Wij kijken er op toe dat de buitenlandse onderaannemers  voldoen aan al hun wettelijke en administratieve verplichtingen en formaliteiten, o.m. inzake verplichte minimumlonen e.d.m.

Wij treden op als handelsagent voor de buitenlandse onderaannemers.

Wij treden op als handelsagent en zijn geen  uitzendkantoor. Onze activiteiten richten zich op het projectmatig realiseren van opdrachten door onderaanneming. Wij voorzien de nodige administratieve ondersteuning  en faciliteren  een langdurige en productieve samenwerking tussen onze buitenlandse partners en hun Belgische klanten, niet meer en niet minder.

Wij zijn enkel en alleen een handelsagentuur van buitenlandse bedrijven en stellen geen werknemers ter beschikking Wij ondersteunen de samenwerking met buitenlandse onderaannemers.

VERTEL ONS MEER OVER UW PROJECT.
VRAAG VANDAAG NOG VRIJBLIJVEND INFORMATIE