fbpx

WAAROM IS DETACHEREN INTERESSANT?

Detachering, ook voor uw bedrijf interessant?

• De uitdagingen voor de Belgische arbeidsmarkt op het vlak van arbeidstekorten en de hoge vacaturegraad maken dat bedrijven via detachering vlot een beroep kunnen doen op buitenlandse arbeidskrachten. Tegelijk kunnen ze blijven inzetten op de Belgische arbeidsmarkt op het vlak van inzetbaarheid en vaardigheden , scholing om zo hun vast personeel bij te scholen en te specialiseren.

• Onderzoekers prof. dr. Ive Marx, dr. Ninke Mussche en drs. Dries Lens stellen daarbij vast dat detachering wel degelijk een reflectie vormt van sterke economische integratie tussen buurlanden en een belangrijke drijfveer betekent voor arbeidsmobiliteit e flexibiliteit.

• Waar elders in Europa weinig bekend is over de heersende detacheringsstromen (omvang, origine), is dat voor België door omvattende Limosa-gegevens althans niet het geval. OP 10 JAAR TIJD STEEG HET AANTAL UNIEKE GEDETACHEERDEN IN BELGIË VAN 115.000 IN 2008 NAAR 230.000 IN 2018, MET EEN GEMIDDELDE ARBEIDSDUUR VAN 107 DAGEN.

De bouw-, transport- en staal- en metaalsector zijn de topsectoren qua aantal gedetacheerden in 2018 in ons land. Iets meer dan de helft van de gedetacheerde werknemers zijn daarbij afkomstig uit EU15-landen, net geen kwart komt uit de landen toegetreden tot de EU in 2004 (Polen, Tsjechië, Letland, Litouwen, Slovenië, Estland, Slowakije, Hongarije, Cyprus en Malta), en 12% uit de EU-landen toegetreden in 2007 (Roemenië en Bulgarije) en 2013 (Kroatië).

• De belangrijkste motieven voor bedrijven om voor detachering te kiezen zijn  tegemoet te komen aan het heersende tekort aan arbeidskrachten en skills – zowel wat betreft hoog- en midden- gekwalificeerde als laaggekwalificeerde profielen.

(Bron : Ineke De Bisschop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID 15 oktober 2019)

Inox Systems zorgt voor duidelijkheid over de toe te passen regels in de twee Europese richtlijnen met betrekking tot detachering.

Heeft uw bedrijf planlezers, lassers, monteurs, getrainde verfspuiters nodig of andere technische profielen?

VERTEL ONS MEER OVER UW PROJECT.
VRAAG VANDAAG NOG VRIJBLIJVEND INFORMATIE

Met vriendelijke groet,

Christel Van Lautem

 

Manager
Tel +32 (0)477 444 769

ADRES

Registered Office
Vliegpleinkouter 46
9030 Ghent
Belgium